Nyhedsbrev 31. marts 2020

Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Tirsdag den 31. marts 2020
Det var så i dag kl.16, at vi skulle have mødtes til debat og generalforsamling i Danske Rådgivere.

Vi må desværrre vente med at fastlægge en ny dato, så I får derfor i stedet for denne korte melding.

1. FINANSMINISTERIET – støttepakkerne.

Læs seneste nyt om støttepakkerne her.

2. Nyt medlem
Vi kan byde René Nørbjerg velkommen som medlem. Du kan læse om RNConsulting her.

3.Virksomhedsguiden – et værktøj.


4. Et medlem præsenterer sig:

Birgitte Ovesen

a. Hvad tilbyder din virksomhed?
Virksomheden Go Abroad & HR ApS tilbyder hjælp indenfor ud- og hjemstationeringer og HR. En hurtig og professionel løsning af konkrete og specifikke HR-opgaver, som f.eks.
·    Rekrutteringsproces / Onboarding af nye medarbejdere
·    Stillingsbeskrivelser, MUS-system og medarbejderhåndbog
·    Afvikling og forberedelse til genplacering
·    HR-opgaver ved organisationsudvikling/ændring
·    Arbejdsmiljøorganisation
·    HR-interim
Små og store opgaver på timebasis, HR-abonnement eller andre fleksible ordninger er muligt.

b. Hvem er din målgruppe?
– Alle brancher, dog med fokus på SMV’er, der ikke selv har en HR-afdeling eller hvor tiden i HR-teamet ikke rækker til.

c. Hvad er din baggrund?
– Handelshøjskolen i København
–  over 30 års erfaring med alle områder i HR, både i Danmark og i udlandet 
–  nu selvstændig med egen virksomhed

d. Dine fremtidsplaner?
– HR-området er mangesidet, og i dag ved vi, at det professionelle HR-arbejde har direkte indflydelse på virksomhedens økonomiske resultat. Derfor er det vigtigt at sikre sig den bedst mulige HR-rådgivning. Den tilbyder jeg – og sikrer derved en værdiskabelse hos mine kunder.

e. Hvorfor Danske Rådgivere?
– Gennem mit medlemskab i DR skabes der fokus på vigtigheden af professionelt HR-arbejde, og DR giver mig mulighed for et godt netværk.

5. Erhvervsstyrelsen

Læs meget mere her.

6. Det kan være svært at være rigtig original…


7.  Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk

Generalforsamlingen er udsat!

Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Torsdag den 19. marts 2020

Generalforsamlingen, indkaldt til den 31. marts, er udsat.

For en uge siden indkaldte vi til årets generalforsamling i Danske Rådgivere. Bestyrelsen har, hvilket I nok vil have forståelse for, besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til, forhåbentligt kun, senere på foråret.

Hverken de medicinske eller de økonomiske eksperter ved hvornår hhv. hvordan situationen vil være når pandemien klinger af. Men det er nok ikke helt forkert at forvente, at mange af de danske rådgiveres kunder og samarbejdspartnere, foruden os selv, vil være tvunget til fuldstændigt at gentænke planer og budgetter.

Regeringens 4 hjælpepakker – flere er vist på vej – til store og mindre virksomheder er nødvendige og fornuftige. Men selvom de danske finanser er særdeles sunde så skal milliardregningen før eller senere, betales. Som rådgivere er det derfor vores opgave, allerede nu at overveje hvilke udfordringer vi og vores kunder vil blive stillet over for, og hvad vi kan bidrage med for at gøre normalisering så effektiv og forsvarlig som muligt.
Læs om de vedtagne hjælpepakker pr. 16. marts 2020 her.

Med venlig hilsenf. Bestyrelsen
Hans-Georg Nielsen
 
PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk
Copyright © 2020 Danske Raadgivere, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Generalforsamling og medlemsmøde

HVR
Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Torsdag den 12. marts 2020

Vi afholder, som tidligere annonceret, medlemsmøde + årets generalforsamling

 tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

(Obs. På griund af de forventede regeringsindgreb mm mod coronavirus kan det dog ikke udelukkes, at vi bliver nødt til at finde en senere dato for arrangementet – I hører i så fald straks nærmere.)

 Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 26, 6. sal  2300 København S. Husk at sætte kryds i kalenderen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af samme
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt beslutning om fastlæggelse af      medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 17.3.2020)

Bestyrelsen har forberedt et kort debatoplæg om fordele og ulemper ved IVS –  Iværksætterselskabsmodellen. Problemer ved omdannelse fra IVS til ApS – og skal IVS genindføres? 
    
6. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode
    Formanden er ikke på valg i år..
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 11
    På valg er Steffen Thomsen og John Milton
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11
    På valg er Torben Haugaard. Desuden er 1 plads vacant. 
9. Valg af revisor
    På valg er Michael Nørregård
10. Eventuelt

Du finder vedtægterne for foreningen her.

Før generalforsamlingen holder vi medlemsmøde med følgende indhold:

– Om Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden
 v/ direktør Liselotte Hohwy Stokholm 


Tilmelding til medlemsmøde og generalforsamling – samt evt. afbud – venligst på
hgn@danskeraadgivere.dk eller på tlf. 2048 5063


Tag meget gerne en kollega med!

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Hans-Georg Nielsen
 
PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk