Generalforsamling og medlemsmøde

HVR
Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Torsdag den 12. marts 2020

Vi afholder, som tidligere annonceret, medlemsmøde + årets generalforsamling

 tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

(Obs. På griund af de forventede regeringsindgreb mm mod coronavirus kan det dog ikke udelukkes, at vi bliver nødt til at finde en senere dato for arrangementet – I hører i så fald straks nærmere.)

 Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 26, 6. sal  2300 København S. Husk at sætte kryds i kalenderen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af samme
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt beslutning om fastlæggelse af      medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 17.3.2020)

Bestyrelsen har forberedt et kort debatoplæg om fordele og ulemper ved IVS –  Iværksætterselskabsmodellen. Problemer ved omdannelse fra IVS til ApS – og skal IVS genindføres? 
    
6. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode
    Formanden er ikke på valg i år..
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 11
    På valg er Steffen Thomsen og John Milton
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11
    På valg er Torben Haugaard. Desuden er 1 plads vacant. 
9. Valg af revisor
    På valg er Michael Nørregård
10. Eventuelt

Du finder vedtægterne for foreningen her.

Før generalforsamlingen holder vi medlemsmøde med følgende indhold:

– Om Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden
 v/ direktør Liselotte Hohwy Stokholm 


Tilmelding til medlemsmøde og generalforsamling – samt evt. afbud – venligst på
hgn@danskeraadgivere.dk eller på tlf. 2048 5063


Tag meget gerne en kollega med!

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Hans-Georg Nielsen
 
PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *