Nyhedsbrev 31. marts 2020

Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Tirsdag den 31. marts 2020
Det var så i dag kl.16, at vi skulle have mødtes til debat og generalforsamling i Danske Rådgivere.

Vi må desværrre vente med at fastlægge en ny dato, så I får derfor i stedet for denne korte melding.

1. FINANSMINISTERIET – støttepakkerne.

Læs seneste nyt om støttepakkerne her.

2. Nyt medlem
Vi kan byde René Nørbjerg velkommen som medlem. Du kan læse om RNConsulting her.

3.Virksomhedsguiden – et værktøj.


4. Et medlem præsenterer sig:

Birgitte Ovesen

a. Hvad tilbyder din virksomhed?
Virksomheden Go Abroad & HR ApS tilbyder hjælp indenfor ud- og hjemstationeringer og HR. En hurtig og professionel løsning af konkrete og specifikke HR-opgaver, som f.eks.
·    Rekrutteringsproces / Onboarding af nye medarbejdere
·    Stillingsbeskrivelser, MUS-system og medarbejderhåndbog
·    Afvikling og forberedelse til genplacering
·    HR-opgaver ved organisationsudvikling/ændring
·    Arbejdsmiljøorganisation
·    HR-interim
Små og store opgaver på timebasis, HR-abonnement eller andre fleksible ordninger er muligt.

b. Hvem er din målgruppe?
– Alle brancher, dog med fokus på SMV’er, der ikke selv har en HR-afdeling eller hvor tiden i HR-teamet ikke rækker til.

c. Hvad er din baggrund?
– Handelshøjskolen i København
–  over 30 års erfaring med alle områder i HR, både i Danmark og i udlandet 
–  nu selvstændig med egen virksomhed

d. Dine fremtidsplaner?
– HR-området er mangesidet, og i dag ved vi, at det professionelle HR-arbejde har direkte indflydelse på virksomhedens økonomiske resultat. Derfor er det vigtigt at sikre sig den bedst mulige HR-rådgivning. Den tilbyder jeg – og sikrer derved en værdiskabelse hos mine kunder.

e. Hvorfor Danske Rådgivere?
– Gennem mit medlemskab i DR skabes der fokus på vigtigheden af professionelt HR-arbejde, og DR giver mig mulighed for et godt netværk.

5. Erhvervsstyrelsen

Læs meget mere her.

6. Det kan være svært at være rigtig original…


7.  Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk

Generalforsamlingen er udsat!

Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Torsdag den 19. marts 2020

Generalforsamlingen, indkaldt til den 31. marts, er udsat.

For en uge siden indkaldte vi til årets generalforsamling i Danske Rådgivere. Bestyrelsen har, hvilket I nok vil have forståelse for, besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til, forhåbentligt kun, senere på foråret.

Hverken de medicinske eller de økonomiske eksperter ved hvornår hhv. hvordan situationen vil være når pandemien klinger af. Men det er nok ikke helt forkert at forvente, at mange af de danske rådgiveres kunder og samarbejdspartnere, foruden os selv, vil være tvunget til fuldstændigt at gentænke planer og budgetter.

Regeringens 4 hjælpepakker – flere er vist på vej – til store og mindre virksomheder er nødvendige og fornuftige. Men selvom de danske finanser er særdeles sunde så skal milliardregningen før eller senere, betales. Som rådgivere er det derfor vores opgave, allerede nu at overveje hvilke udfordringer vi og vores kunder vil blive stillet over for, og hvad vi kan bidrage med for at gøre normalisering så effektiv og forsvarlig som muligt.
Læs om de vedtagne hjælpepakker pr. 16. marts 2020 her.

Med venlig hilsenf. Bestyrelsen
Hans-Georg Nielsen
 
PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk
Copyright © 2020 Danske Raadgivere, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Generalforsamling og medlemsmøde

HVR
Nyhedsbrev for DR medlemmer, DR støtter og andre interesserede.
Torsdag den 12. marts 2020

Vi afholder, som tidligere annonceret, medlemsmøde + årets generalforsamling

 tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

(Obs. På griund af de forventede regeringsindgreb mm mod coronavirus kan det dog ikke udelukkes, at vi bliver nødt til at finde en senere dato for arrangementet – I hører i så fald straks nærmere.)

 Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 26, 6. sal  2300 København S. Husk at sætte kryds i kalenderen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af samme
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt beslutning om fastlæggelse af      medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 17.3.2020)

Bestyrelsen har forberedt et kort debatoplæg om fordele og ulemper ved IVS –  Iværksætterselskabsmodellen. Problemer ved omdannelse fra IVS til ApS – og skal IVS genindføres? 
    
6. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode
    Formanden er ikke på valg i år..
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 11
    På valg er Steffen Thomsen og John Milton
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11
    På valg er Torben Haugaard. Desuden er 1 plads vacant. 
9. Valg af revisor
    På valg er Michael Nørregård
10. Eventuelt

Du finder vedtægterne for foreningen her.

Før generalforsamlingen holder vi medlemsmøde med følgende indhold:

– Om Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden
 v/ direktør Liselotte Hohwy Stokholm 


Tilmelding til medlemsmøde og generalforsamling – samt evt. afbud – venligst på
hgn@danskeraadgivere.dk eller på tlf. 2048 5063


Tag meget gerne en kollega med!

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Hans-Georg Nielsen
 
PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk

DR Nyhedsbrev februar 2020

danskeraadgivere.dk

13. Februar 2020

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede.

1. Formanden har ordet:

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

OBS: Læs DR pressemeddelelse om Dansk Industris mulige overtagelse af dansk Byggeri her.

I dette nyhedsbrev præsenterer vi igen et medlem. Det er et fast indslag i nyhedsbrevet. Vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise.

Vi afholder årets generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00. Se nedenfor.

Hans-Georg Nielsen

2. Et medlem præsenterer sig:

  Denne gang Niels Præstkjær ApS Silkeborg:

a.Hvad tilbyder du Niels?

Niels Præstkær ApS tilbyder rådgivning inden for byggeri.

Sparring under projekteringsfasen. Hjælp ved kontraktforhandlinger og indgåelse af aftaler. Medvirken til udarbejdelse af tidsplaner. Deltagelse i byggemøder samt evt. udarbejdelse af referater. Tilsyn af byggeriet samt evt. udarbejdelse af tilsynsnotater. Bygningsgennemgang og aflevering. 1 og 5-års gennemgang. Fastlæggelse af grænseflader. Vurdering af det udførte arbejde i forhold til kvalitet, priser og tid samt konflikthåndtering, mediation og mægling.

b. Hvem er din målgruppe?

– Byggebranchen samt private.

c. Hvad er din baggrund?

46 års erfaring i byggebranchen samt certificeret mediator. Heraf 24 år som selvstændig håndværksmester/rådgiver og 11 år som skønsmand, sagkyndig og faglig dommer.

d. Dine fremtidsplaner?

At fastholde og udbygge den brede kundekreds jeg har og arbejde endnu mere med mediation.

e. Hvorfor Danske Rådgivere?

– Jeg håber at DR kan medvirke til at der kommer et fagligt forum for rådgivere hvor der kan være plads til diskussion, sparring og inspiration.

3. Fra IVS til ApS

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist giver gode råd vedr. det desværre nødvendige skifte fra Iværksætterselskab til Anpartsselskab. Læs her.

4. Småkagerne vi alle siger ja til!

Vi kender alle til den lille firkant der ’popper op’, når vi klikker ind på en ny hjemmeside, som beder os om at acceptere sidens såkaldte cookies, og de fleste af os giver vores ”ok” i mangel på viden om, hvad det er, vi siger ja til. Læs om småkagerne her.

5. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

 Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 2300, 26, 6 sal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi forbereder et program, med et interessant oplæg og god plads til en konstruktiv debat om Danske Rådgivers tilbud til medlemmerne.

Hvis du har forslag til generalforsamlingen eller til Danske Rådgiveres fremtidige medlemstilbud må du meget gerne orientere formanden herom på post@danskeraadgivere.dk eller på +45 2048 5063

6. Kontingent 2020

Bestyrelsen vil på årets generalforsamling foreslå, at kontingentet for år 2020 sættes til 1.000 kr. + moms.

7. Færre iværksættere og selvstændige?

 Læs den nye Kraka – Deloitte rapport her

8.  Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

www.danskeraadgivere.dk

Kontakt:

Danske Rådgivere

Glostrup Business Park, Naverland 34,

2600 Glostrup

post@danskeraadgivere.dk

Dansk Byggeri bliver måske en del af Dansk Industri.

– centralisering øger ofte behovet for decentrale løsninger!

De politiske ledelser I Dansk Industri og Dansk Byggeri lægger op til, at medlemmerne i løbet af 2020 skal beslutte, at Dansk Byggeri sammenlægges med Dansk Industri.

Hvis sammenlægningen bliver besluttet ved de planlagte afstemninger, er der er bestemt ikke tale om første gang, at Dansk Industri udvider på bygge- og anlægsområdet. Dansk Industri dækker allerede byggematerialeindustrien, og i de seneste halve snes år har såvel arkitekterne som nogle tekniske rådgivere også været en del af Dansk Industri. Det er det fællesskab – og i øvrigt også fællesskabet med en række store virksomheder i andre brancher, som ikke har så meget til fælles med bygge- og anlægsbranchen – at Dansk Byggeri nu vil ind i.

Jagten på effektivitet og lavt kontingent.

Det er sådan sat forståeligt nok, at Dansk Byggeri vil stå endnu stærkere over for politikere og modparterne på overenskomstområdet, effektivisere og reducere kontingentet, men udfordringerne ved dette bliver mange. For det første skal Dansk Industri favne endnu mere forskellige interesser, og et vigtigt spørgsmål er hvor mange kompromiser byggeriet må acceptere, som betaling for den forventede øgede indflydelse.

Et par kameler skal sluges.

Dansk Byggeri kan komme til at sluge kameler og måske også nogle af de store og der vil også være udfordringer i forhold til de enkelte medlemmer. Det vil der især være overfor de mindre medlems-virksomheder, som kommer ind i en organisation med endnu større forskelle målt såvel på virksomhedsstørrelse som på branche og særinteresser.

Godt nyt for Danske Rådgivere?

Medlemmerne i Danske Rådgivere har som rådgivere for små og mindre virksomheder i bl.a. byggeriet et rigtig godt kendskab til de udfordringer og behov disse virksomheder står over for i dagligdagen. De behov bliver næppe mindre i en fremtid, hvor de små og mindre virksomheder kommer i selskab med de største og mest kendte danske virksomheder.

I Danske Rådgivere satser vi naturligvis på, at den planlagte sammenlægning kan blive til glæde for de små og mindre medlemsvirksomheder og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os til at en sammenlægning som den planlagte vil kunne betyde et øget behov for vores medlemmer som rådgivere for de mange små og mellemstore virksomheder i byggeriet.

Den 13.02.2020

danskeraadgivere.dk

Kontakt gerne:

Formand Hans-Georg Nielsen +45 2048 5063 eller

Næstformand Niels Nielsen +45 2566 6314

Fra Iværksætterselskab (IVS) til Anpartsselskab (ApS)

Af Carsten Kvist Kvist Revision.

Folketinget har besluttet, at IVS´erne ikke skal have lov til at leve ret meget længere.

Faktisk er det sådan, at allerede til april næste år skal IVS´erne omdannes til ApS´er.

Det kunne lyde som en simpel opgave, hvilket det i princippet også er, men du skal i denne forbindelse blandt andet huske:

  • Det kunne være en god idé hvis du allerede nu overvejede at få denne omdannelse på plads så du ikke pludselig står i en meget presset situation til april 2021.
  • Hvis dit IVS har tilstrækkelig egenkapital, skal du ”bare” have selskabskapitalen op på kr. 40.000.
  • Hvis der ikke er tilstrækkelig egenkapital, skal du indskyde kontanter i selskabet således at kapitaludvidelsen bliver til kr. 40.000 eller ved indskud af værdier.
  • Efter Selskabslovens § 37 skal der udarbejdes en vurderingsberetning og der skal afgive en erklæring om, at selskabets har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag som på beslutningstidspunktet udgør mindst kr. 40.000.
  • Vurderingsmanden (revisor) skal afgive en erklæring med ”høj grad af sikkerhed”, hvilket vil sige revision.
  • Det betyder, at revisors arbejde så har omfattet ”undersøgelser af omdannelsesbalancen, hvoraf selskabets aktiver og forpligtelser fremgår, herunder om omdannelsesbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og den af selskabet hidtidige anvendte regnskabspraksis, samt om de af ledelsen anvendte regnskabsmæssige skøn, er rimelige. Omdannelsesbalancen er en del af vurderingsberetningen”. 
  • Langt de fleste IVS´ har fravalgt revision, så derfor kan det godt blive lidt af en ekstra opgave for IVS´erne at skulle omdannes til ApS´er og ikke mindst en økonomisk ekstraudgift.
  • Udgifterne til en vurderingsberetning, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, og de arbejder som skal udføres af vurderingsmanden (revisor) vil nok starte ved kr. 6.-7.000 eksklusive moms og stigende afhængig af omfanget af disse arbejder. Endvidere vil der komme omkostninger til ajourføring af selskabets vedtægter i det omfang du ikke selv kan gøre dette. Endelige kommer der et gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Opfordringen må være, at du ikke venter for længe med at omdanne dit IVS til ApS herunder er opmærksom på omkostningsniveauet.

Nyhedsbrev 9. december 2019

www.danskeraadgivere.dk

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede.

Formanden har ordet:

Dette er Danske Rådgiveres første nyhedsbrev, som skal skabe en regelmæssig deling af viden og emner af betydning for medlemmerne i deres daglige virke. Det skal skabe det netværk for medlemmerne, som er en vigtig del af Danske Rådgivere.

Bestyrelsen modtager gerne indlæg og forslag til emner, som en del af nyhedsbrevet. Vi kan ikke garantere, at alle forslag kommer med i næstkommende nyhedsbrev, men alle forslag er velkomne og for medlemmerne er det en god lejlighed til at profilere sig og præge Danske Rådgivere og Danske Rådgiveres holdninger.

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

I dette første nyhedsbrev præsenterer vi et medlem. Det skal være et fast indslag i nyhedsbrevet, da det er et vigtigt formål med Danske Rådgivere, at vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise. Det fordrer, at vi kender hinanden. Derfor er nyhedsbrevet vigtigt.

Vi modtager gerne kritik og forslag til forbedringer, så vi får et nyhedsbrev, som alle kan have glæde af. Forslag til foreningens virke i øvrigt er også meget velkomne.

Hans-Georg Nielsen

Et medlem præsenterer sig:

 Denne gang Johnny Lauridsen fra AMS – Miljø:

1. Hvad tilbyder du?

Virksomheden AMS-Miljø kan tilbyde alle former for arbejdsmiljø og miljørådgivning indenfor Autobranchen, herunder autobranchens lakeringsværksteder, skibsværft branchen, vindmølle-branchen samt tog og fly værksteder.

– Kemisk risikovurdering indenfor ovennævnte brancher

– ATEX vurdering/apv indenfor alle ovennævnte brancher

– Åndemiddelkontrol til trykluftforsynet åndedrætsværn

2. Hvem er din målgruppe?

– Alle brancher som anført i 1a. Autobranchens lakeringsværksteder er den største gruppe.

3. Hvad er din baggrund?

– 30 års erfaring i arbejdsmiljø og miljø indenfor de brancher som nævnt i 1a, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver i 20 år.

– 20 års ansættelse i Bedriftsundhedstjenesten og de sidste 10 år som selvstændig autoriseret rådgiver og 4 år hos Autobranchen Danmarks Miljøafdeling.

4. Dine fremtidsplaner?

 – At kunne servicere og rådgive mine kunder på en sådan måde, at virksomheder tænke forebyggelse af arbejdsmiljø og miljø, så uventede miljø og arbejdsmiljøproblemer mindskes.

5. Hvorfor Danske Rådgivere?

– DR anses at kunne hjælpe min virksomhed til at blive kendt i bredere kredse, og vil kunne være et forum hvor jeg kan diskutere og drage erfaringer fra ligesindede kollegaer.

Danske Rådgivere mener:

a. Erhvervskonto – hvor svært skal det være?

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist tager bøvlet med at etablere en erhvervskonto på kornet. Læs kontogyseren her.

b. Den skrækkelige arveafgift!

I August måned advarede DR – og andre organisationer samt mange virksomheder mod regeringens planer om at forhøje afgiften ved generationsskifte til de gamle 15%. Det er nu sket med enigheden og næste års finanslov. Afgiften er urimelig overfor den enkelte og skadelig for samfundet. Læs DRs holdning her.

c. Bagateller og lange skrivelser fra Skattestyrelsen

Intet er for småt indenfor moms. For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering. Læs om nutidens bureaukratiske ressourcespild her.

SKATS bogføringsguide kan dog være en god forebyggende hjælp.

3. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16.00. Nærmere følger.

Intet er for småt for SKAT

For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering

Hvis der samlet set var tale om uvæsentlige beløb, blev virksomheden i stedet anmode om, selv at få bragt forholdet i orden – hvilket i langt de fleste tilfælde skete. Der kan være enkelte tilfælde, hvor virksomheden ”glemte” at få det på plads, men det har været undtagelsen der bekræfter reglen.

Men Skattestyrelsen har tilsyneladende afskaffet alt, hvad der hedder fornuftmæssige bagatelgrænser m.v. I stedet bliver der opgjort og rejst krav om tilbagebetaling på grundlag af enhver fejl eller mangel, uanset dens beløbsmæssige konsekvenser, og i mange tilfælde udarbejdes en afgørelse på adskillige sider, som dokumenterer den begåede fejl.

På det seneste er der set flere eksempler, hvor Skattestyrelsen efteropkræver beløb under kr. 5.000, og hvor det ledsages af en afgørelse på adskillige sider. For virksomheden er det irritationsmoment, fordi man ikke kun skal rette et par fejl, men også forholde sig til den afgørelse, som modtages fra Skattestyrelsen og eventuelt have en fortsat dialog herom, hvis afgørelsen har afledte skattemæssige konsekvenser.

Samfundsmæssigt er der nok ikke økonomi og/eller fornuft i, at der bruges så væsentlige ressourcer på ”ingenting” – man kunne også sige, at ”så gør Skattestyrelsen ikke skade andre steder”.

De fleste er nok enige i, at Skattestyrelsens kontrol bør styrkes. Men de flere muskler bør til gengæld bruges med fornuft.

Erhvervskonto – hvor svært skal det være?

Danske Rådgivere mener:

Det at få en bankkonto som nyetableret virksomhed er i dag dels en udfordring men også et tidskrævende arbejde – bestyrelsesmedlem reg. revisor Carsten Kvist fortæller:

Da vores forening i foråret 2019 blev stiftet, skulle vi selvfølgelig også have en bankkonto i et pengeinstitut og her fik vi også lov til at komme gennem ”møllen”.

For det første skulle der indsendes en elektronisk ansøgning om etablering af erhvervskonto, hvilket vil sige et ansøgningsskema på adskillige sider som skulle udfyldes samt besvarelse af en del spørgsmål.

Nu ved jeg godt, at det er det samme ansøgningsskema der skal anvendes uanset om, det er en stor virksomhed eller en lille forening, men alligevel.

Efter at skema var udfyldt og behørigt underskrevet af bestyrelsen samt indsendelse af kopier af pas, sundhedskort m.v. som dokumentations for at bestyrelsesmedlemmerne også var levende personer forventede vi, at sagen nu var afklaret.

Det var den sandelig ikke.

Efter ca. en uge blev jeg telefonisk kontaktet af en medarbejder fra pengeinstituttets ”Welcoming Team” som stillede en lang række spørgsmål – det tog ca. 30 minutter. Spørgsmålene var de samme som der var sket besvarelse af i ansøgningsskemaet som for eksempel om hvor mange transaktioner der var med udlandet, hvor kommer foreningens indtægter fra, hvem vil der være udgifter til og hvem forventer vi skal modtage eventuelle betalinger.

Det virkede som om, at man fra dette ”Welcoming Team” ikke havde sat sig ind i, hvem der var ansøger og hvad er væsentlig i forhold til uvæsentlig.

Nu er foreningen Danske Rådgivere så heldige, at vi kunne få etableret en bankkonto i et pengeinstitut, men så heldig er langt fra alle virksomheder.

Pengeinstitutterne er meget tilbageholdende med at etablere bankkonti for nye virksomheder og pengeinstitutterne siger heller nej-tak end ja-tak.

Der skal ikke meget til for at en virksomhed får nej-tak. Subjektivt betragtet er det som om, at pengeinstitutterne ikke vil etablere nye bankforbindelser på grund af det store arbejde som pengeinstitutterne skal udføre ved et nyt kundeforhold.

Jeg skal medgive, at de undersøgelser der skal gennemføres i henhold til Hvidvaskreglerne er omfattende og jeg forstår godt, at pengeinstitutterne afkræver et beløb på kr. 2.-7.000 hvis der etableres et kundeforhold. Undersøgelserne i henhold til Hvidvaskreglerne har efter min opfattelse nået hysteriske højder.

Nu er pengeinstitutternes tilbageholdenhed ikke af helt ny dato – det er dog kun blevet værre – for allerede den 28. juni 2017 skriver Finas Danmark (Pengeinstitutternes brancheforening) i en henstilling til alle pengeinstitutter, at virksomheder bør tilbydes en ”Basal Erhvervskonto”.

Der var ikke noget påbud – kun en henstilling og pengeinstitutterne var ikke forpligtet at følge henstillingen.

Da der stadig var kritik af pengeinstitutternes manglende lyst til at etablere kundeforhold med virksomheder, har tidligere Erhvervsminister Rasmus Jarlov i et svar til de udfordringer, som nye virksomheder har med at få en ”Basal Erhvervskonto”, at der var en henstilling fra Finans Danmark til pengeinstitutterne om at etablere en ”Basal Erhvervskonto” og ministeren forventer at pengeinstitutterne efterkommer denne henstilling.

Uagtet disse ord fra ministeren er det ikke blevet lettere.

Pengeinstitutterne er gået sammen om, at det skal være samme grundlag – ansøgningsskemaer – som pengeinstitutterne skal anvende, men hvornår det træder i kraft er endnu uvist og om det vil hjælpe med at gøre det lettere at få en konto i et pengeinstitut vil tiden vise.

Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

 Danske Rådgivere mener:

Et Generationsskifte kræver ikke kun planlægning, men også mange ressourcer.

Regeringen og dens støttepartier lægger i deres ”forståelsespapir” op til målrettede skattestigninger, for eksempel vil man ”tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger”.

Gaveafgiften for den klassiske personkreds, typisk forældre og børn, var hidtil 15 %.

I foråret 2017 blev der af VKL-regeringen indført nye regler, der sikrer, at man kan generationsskifte reelle erhvervsvirksomheder ved blandt andet at give overdrage hele eller dele af virksomheden til en lavere afgift. Med det pågældende lovtiltag blev afgiften nedsat over en årrække, sådan at den 2018 udgjorde 7 %, i 2019 6 % og i 2020 og fremad 5 %.

Selvom ideologiske skillelinier i de senere år er blevet nedtonet til fordel for ”den nødvendige politik” så er spørgsmålet om beskatning af arv og gaver stadigvæk noget som kan få både røde og blå sind i kog.

Et yderst rimeligt krav fra virksomheder til politikere er, at de skal have mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Dette gælder bestemt ikke mindst på skatteområdet, men gælder jo også når der tages stilling til for eksempel uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik.

Det ved alle, også politikerne. Men alligevel er det åbenlyst for alle, at netop dette nødvendige princip ustandseligt trædes under fode.

Danmark er landet med et hav af, ofte personligt ejede, virksomheder som hver dag skaber arbejdspladser og bidrager til samfundets velstand. Derfor skal de hest videreføres til næste generation. Dette både af hensyn til beskæftigelsen og for at undgå spild af knowhow og fysiske aktiver.

Klare, eller i hvert fald afklarede, regler som tillader langsigtet planlægning er en grundforudsætning. Det siger sig selv, at afgiftens størrelse betyder noget for et vellykket generationsskifte og dermed virksomhedernes mulighed for at overleve. Det er næppe afgørende om afgiften er 5 % eller 6 %. Men en tilbageførelse til 15% vil gøre ondt.

Man kan derfor med rimelighed spørge om ikke det beløb som en ideologisk betinget forhøjelse af afgiften vil indbringe, er mindre end det beløb som tabes ved opgivelse af generationsskifter og dermed tab af arbejdspladser mm.

Er dette tilfældet, ja så er ”forståelsespapirets” forslag ganske enkelt til skade for alle. Man bør derfor lade de nuværende regler stå deres prøve og undlade at lade sig gribe af forældet ideologisk tankegods.

Lad os få dette spørgsmål drøftet og afklaret, før de ganske nye regler fra 2017 tages op igen.

I Norge og Sverige er skattesatsen ifølge CBS / Center for Ejerledede Virksomheder i øvrigt et stort 0 ligesom det påpeges, at forskning på området indikerer, at ejer-ledede virksomheder i lande med lempelige arvelove investerer mere og vokser hurtigere end i lande med mere restriktive arvelove, selv om virksomhederne har de samme investeringsmuligheder.